Termin zaopatrywania w drzewka owocowe

  • Tradycyjnym i preferowanym terminem zakupu drzewek owocowych jest jesień. W tym okresie dostawcy dysponują pełnym asortymentem wyprodukowanego materiału szkółkarskiego. Wtedy jest najbogatszy wybór gatunków i odmian drzew owocowych. Opóźnianie zakupu do wiosny, może znacznie ograniczyć te możliwości.
  • Podczas załadunku i rozładunku pęczki drzewek należy chwytać powyżej miejsca okulizacji a poniżej rozgałęzień, aby uniknąć wykruszania pąków z przewodnika i pędów bocznych.
  • W czasie transportu drzewka należy zabezpieczyć przed przesuszeniem.
  • Przywiezione ze szkółki drzewka muszą być zabezpieczone przed przesuszeniem bez względu na to, czy będą bezpośrednio sadzone w sadzie czy też przechowywane przez zimę. Przy słonecznej i wietrznej pogodzie nawet kilkugodzinne składowanie drzewek z odkrytym systemem korzeniowym prowadzi do częściowego zaschnięcia i obumarcia drobnych korzeni.
  • Właściwe miejsce pod dołownik powinno być usytuowane w zacienionym miejscu, najlepiej od północnej strony budynku lub innej osłony, ale nie przy samym fundamencie. Dołując drzewka ustawia się je w bruzdach prawie pionowo, lekko pochylając w kierunku południowym. Miejsce okulizacji powinno być przykryte ziemią na wysokość, co najmniej 10 cm. W zależności od zwięzłości ziemi, którą obsypuje się drzewka, dobrze jest polewać ją wodą w celu zapewnienia dokładnego wypełnienia przestrzeni wokół korzeni.
  • Ustawiając drzewka na dołowniku należy pamiętać, że zewnętrzne rzędy drzewek powinny stanowić gatunki lub odmiany bardziej wytrzymałe na mróz, gdyż one w pierwszej kolejności są narażone na oddziaływanie silnych i mroźnych wiatrów z kierunku wschodniego lub północnego. Zaraz po umieszczeniu drzewek w dołowniku należy wyłożyć wokół niego oraz pomiędzy drzewkami trutki na gryzonie.
  • Zakupione drzewka można również przechowywać w chłodni ale nie razem z owocami.
  • Drzewka z chłodni sadzone wiosną, powinny być bezpośrednio przed sadzeniem moczone w wodzie ok. 24 godzin.
  • Drzewka powinny być sadzone 2-3 cm głębiej niż rosły w szkółce, pamiętając przy tym, aby miejsce okulizacji czy szczepienia zawsze znajdowało się nad powierzchnią gleby. Przed sadzeniem nie należy przycinać korzeni.
  • Zalecanym terminem sadzenia drzewek jest jesień, która sprzyja szybszej adaptacji roślin na nowym stanowisku. Drzewka posadzone nawet w listopadzie mają z reguły dostateczną ilość wilgoci i jeszcze przed nadejściem zimy może nastąpić częściowy rozwój systemu korzeniowego. Powoduje to, że drzewka rozpoczynają wegetację już wczesną wiosną. Zaleca się posadzone w jesieni drzewka zabezpieczyć przed mrozem, szczególnie podczas bezśnieżnej zimy poprzez usypanie kopczyków z ziemi lub trocin, zakrywających miejsce szczepienia. Przy wiosennym terminie sadzenia drzewek trzeba pamiętać, że czasami jest on dosyć krótki. Wiosną gleba bardzo szybko obsycha, a w przypadku długotrwałego braku opadów może być niedostatecznie wilgotna i dlatego posadzone drzewka należy obficie podlać.