P.60
Podkładka: P.60
Pochodzenie: Polska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. A.2 x B.9
Charakterystyka: podkładka o wzroście nieco silniejszym od M.9 i słabszym od M.26. Wcześnie zaczyna i kończy wegetację, owoce na niej trzeba kilka dni wcześniej zbierać. Może rosnąć na glebach piaszczystych, nie lubi gleb zwięzłych i podmokłych.

Podatność: średnio podatna na parcha i podatna na mączniaka, średnio podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. Lubiana jest przez myszy i zające.
Wytrzymałość: duża w przypadku ciągłej zimy. Okresowe ocieplenia w okresie zimowym obniżają jej mrozoodporność.
Powrót

Wykaz wszystkich szkółek  Katalog odmian  Szukaj  Zaloguj