Grusza kaukaska
Podkładka: Grusza kaukaska
Pochodzenie: nieznane
Charakterystyka: podkładka generatywna, silnie rosnąca. Drzewa na niej później wchodzą w okres owocowania. Nadaje się na słabsze gleby. System korzeniowy jest słabo rozgałęziony ale głęboko korzeni się, dlatego nie wymaga stosowania podpór.

Podatność: mało podatna na brunatną plamistość liści i zarazę ogniową, podatna na guzowatość korzeni
Wytrzymałość: duża
Powrót

Wykaz wszystkich szkółek  Katalog odmian  Szukaj  Zaloguj