GISELA 5®
Podkładka: GISELA 5®
Pochodzenie:
Charakterystyka: GISELA 5® jest karłową podkładką dla czereśni, wyhodowaną w Niemczech. Dobrze zrasta się z większością znanych odmian. Szczepione na niej drzewa są o 30-50% mniejsze od drzew szczepionych na siewkach czereśni ptasiej. Bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania i dobrze plonują. Są od nich również wytrzymalsze na mróz. Jest to jedna z najwartościowszych podkładek karłowych dla czereśni.

Podatność:
Wytrzymałość:
Powrót

Wykaz wszystkich szkółek  Katalog odmian  Szukaj  Zaloguj