Antypka
Podkładka: Antypka
Pochodzenie:
Charakterystyka: Podkładka generatywna stosowana głównie dla wiśni z powodu niezgodności z niektórymi odmianami czereśni. Nasiona tej podkładki zbierane były dotychczas z drzew przypadkowych i w dużym procencie (ok. 40) były zawirusowane, być może to było przyczyną niezgodności z odmianami czereśni. Drzewka czereśni szczepione na antypce rosną o 20-40% słabiej niż na czereśni ptasiej. Jest podkładką mało podatną na guzowatość korzeni.

Podatność:
Wytrzymałość:
Powrót

Wykaz wszystkich szkółek  Katalog odmian  Szukaj  Zaloguj