Siewka Węgierki Wangenheima
Podkładka: Siewka Węgierki Wangenheima
Pochodzenie:
Charakterystyka: Węgierka Wangenheima w porównaniu z ałyczą wyraźnie ogranicza rozmiary drzew. Śliwy szczepione na siewkach Węgierki Wangenheima, w zależności od odmiany, rosną od 25 do 50% słabiej niż na siewkach ałyczy. Wcześnie wchodzą w okres owocowania i obficie, corocznie plonują. Siewka Węgierki Wangenheima jest podkładką przydatną do intensywnych sadów śliwowych. Należy jednak pamiętać, że śliwy rosnące na tej podkładce wymagają żyznych gleb oraz uregulowanych stosunków wodnych. Na słabszych glebach konieczne jest nawadnianie. Przy niedostatku w glebie wody owoce drobnieją.

Podatność:
Wytrzymałość:
Powrót

Wykaz wszystkich szkółek  Katalog odmian  Szukaj  Zaloguj