Ałycza
Podkładka: Ałycza
Pochodzenie:
Charakterystyka: Ałycza jest podkładką powszechnie stosowaną w produkcji drzewek śliwy. Drzewa szczepione na tej podkładce rosną silnie i na ogół dość późno wchodzą w okres owocowania. Mają dobrze rozwinięty system korzeniowy i dużą zdolność przystosowywania się do różnych rodzajów gleby. Ałycza jest dobrą podkładką zwłaszcza do sadów zakładanych na lżejszych glebach oraz dla słabo rosnących odmian. Jest mniej przydatna dla odmian silnie rosnących oraz do zakładania sadów intensywnych.

Podatność:
Wytrzymałość:
Powrót

Wykaz wszystkich szkółek  Katalog odmian  Szukaj  Zaloguj