podkładki dla wiśni i czereśni

Podkładki stosowane w produkcji drzewek czereśni i wiśni

Siewka czereśni ptasiej

jest wciąż jeszcze najpowszechniej stosowaną podkładką generatywną dla wiśni i czereśni. Zaletą jej jest dobre zrastanie się prawie ze wszystkimi znanymi odmianami. Drzewa szczepione na siewkach czereśni ptasiej rosną bardzo silnie i późno wchodzą w okres owocowania. W sadzie często różnią się między sobą wielkością, odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz. Drzewa szczepione na czereśni ptasiej nie udają się na glebach zbyt ciężkich i wilgotnych, o wysokim poziomie wód gruntowych. Źle rosną również na glebach piaszczystych, przepuszczalnych i suchych.

Alkavo

jest jednym z wartościowszych typów czereśni ptasiej. Drzewa mateczne tej podkładki, z których zbiera się nasiona, są wolne od groźnych chorób wirusowych. Siewki Alkavo zastosowane jako podkładki charakteryzują się bardziej wyrównanym wzrostem niż mieszanina siewek czereśni ptasiej bliżej nieznanego pochodzenia.

Czereśnia F 12/1

jest podkładką wegetatywną dla wiśni i czereśni wyselekcjonowaną z populacji siewek czereśni ptasiej. Rozmnaża się przez odkłady oraz sadzonki zdrewniałe i zielne. Wykazuje zgodność fizjologiczną ze znanymi odmianami uprawnymi czereśni i wiśni. Jej zaletą jest wyrównany wzrost zaszczepionych na niej drzew. Czereśnie i wiśnie szczepione na czereśni F 12/1 osiągają rozmiary zbliżone do drzew szczepionych na siewkach czereśni ptasiej. Na glebach żyznych ich wzrost jest nawet silniejszy. Czereśnia F 12/1 ma większe wymagania glebowe niż siewka czereśni ptasiej

Colt

jest podkładką wegetatywną stosowaną głównie dla czereśni. Została otrzymana w Anglii i mimo że silnie rośnie jest obecnie dość powszechnie stosowana w Europie Zachodniej. Czereśnie szczepione na podkładce 'Colt' osiągają rozmiary zbliżone do drzew szczepionych na siewkach czereśni ptasiej i czereśni F 12/1. Są przydatne do intensywnych sadów czereśniowych pod warunkiem, że są odpowiednio cięte i formowane. Podkładka 'Colt' ma dobry wpływ na zdrowotność drzew oraz na jakość owoców. Wadą jej jest dość mała wytrzymałość na mróz oraz przypadki niezgodności fizjologicznej z niektórymi odmianami np. 'Sam' i 'Van'.

Siewka antypki

to podkładka generatywna dla wiśni. Rośnie słabiej niż czereśnia ptasia, chociaż wśród licznej populacji siewek antypki zdarzają się również i takie, które rosną silnie. Wiśnie szczepione na antypce lepiej znoszą lżejsze gleby i są bardziej wytrzymałe na mróz niż drzewa szczepione na siewkach czereśni ptasiej.

Popiel i Piast

to dwa typy antypki wyselekcjonowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Szczepione na nich drzewa rosną słabiej i lepiej plonują niż drzewa na siewkach antypki nieznanego pochodzenia.

Podkładki serii PHL®

to grupa słabo rosnących podkładek dla czereśni otrzymanych w Czechach w wyniku selekcji prowadzonej wśród dziko rosnących drzew czereśni ptasiej. Trzy z nich zostały wpisane do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa w Polsce. Są to podkładki: PHL A, PHL B i PHL C. Podkładki te trudno rozmnażają się metodą tradycyjną - przez odkłady, dlatego rozmnaża się je przez sadzonki zdrewniałe i zielne, oraz w kulturach "in vitro"

PHL A® (syn. PHL 84)

według obecnego stanu wiedzy jest spośród podkładek czeskich najbardziej przydatna do intensywnych sadów w Polsce. Drzewa na niej szczepione rosną o 30-50% słabiej niż na siewkach czereśni ptasiej. Na powierzchni 1 ha można ich posadzić około 1000-1500 sztuk. Drzewa te bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania i mają skłonność do zawiązywania dużej liczby owoców. Dlatego wymagają gleb zasobnych w składniki pokarmowe i wodę. Na glebach o średniej żyzności i suchych konieczne jest nawadnianie. Wskazane jest również ich palikowanie. Podkładka PHL A® wykazuje objawy niezgodności z odmianą 'Hedelfińska'.

PHL B®

jest podkładką o większej sile wzrostu niż PHL A®. Drzewa czereśni szczepione na PHL B® są o 20-30% mniejsze od drzew szczepionych na czereśni ptasiej. Dlatego też nadają się do sadów intensywnych zakładanych na glebach nieco mniej żyznych.

PHL C®

jest podkładką karłową o jeszcze słabszej sile wzrostu niż PHL A®. Czereśnie szczepione na PHL C® osiągają zaledwie 30-40% wielkości drzew rosnących na siewkach czereśni ptasiej. Drzewa te bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania i mają skłonność do zawiązywania nadmiernej liczby owoców. W związku z tym wymagają bardzo dobrych gleb oraz nawadniania. Drzewom szczepionym na PHL A® należy zapewnić podpory. Podkładka ta nadaje się do bardzo intensywnych nasadzeń oraz do produkcji owoców czereśni pod osłonami. Z literatury znane są przypadki niezgodności fizjologicznej podkładki PHL C® z odmianami 'Karesova', 'Kordia i 'Napoleona'.

GISELA 5®

jest słabo rosnącą podkładką dla czereśni wyhodowaną w Niemczech. Dobrze zrasta się z większością znanych odmian. Szczepione na niej drzewa są o 30-50% mniejsze od drzew szczepionych na siewkach czereśni ptasiej. Bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania i dobrze plonują. Są od nich również wytrzymalsze na mróz. Gisela 5® trudno rozmnaża się przez odkłady. Należy ją mnożyć przez sadzonki zielne lub kultury "in vitro". Obok PHL A® jest to jedna z najwartościowszych podkładek karłowych dla czereśni. W Polsce prawnie chroniona.

GISELA 6®

jest mniej wymagającą podkładką pod czereśnie niż Gisela 5®. Pochodzi również z hodowli niemieckiej. Wigor tego klonu jest pomiędzy Gisela 5® a Prunus avium. Pomimo żywiołowego wzrostu drzewko zaczyna owocować bardzo wcześnie. Podkładka Gisela 6® ułatwia przejście z silnie rosnących do podkładek ograniczających wzrost. Podkładka ta jest najczęściej sadzonym typem w USA. Wymaga regularnego cięcia dla zapewnienia dobrych rozmiarów owoców i wysokiej wydajności przez wiele lat. Jest alternatywną podkładką dla gleb lżejszych lub ciężkich bez możliwości nawadniania, jeżeli drzewka prowadzi się w koronach, przy stałych rusztowaniach oraz dla bardziej ekstensywnych sadów przy większych odległościach nasadzeń.

Frutana® (Prunus fruticosa 8)

jest typem wiśni stepowej (Prunus fruticosa Pall) wyselekcjonowanym w ISK z przeznaczeniem do produkcji drzewek czereśni z wstawkami. Drzewa szczepione na silnie rosnących podkładkach z wstawką Frutany® rosną o 30-50% słabiej niż drzewka kontrolne - bez wstawki. Wcześnie wchodzą w okres owocowania i bardzo dobrze plonują. Podobnie jak drzewka na podkładkach karłowych (PHL A®, Gisela 5®) nadają się do zakładania intensywnych sadów czereśniowych. Mają przy tym nieco mniejsze wymagania glebowe. Jednak dla uzyskania bardzo dobrej jakości owoców wskazane jest ich nawadnianie.