podkładki dla śliw

Podkładki stosowane w produkcji drzewek śliw

Siewka ałyczy

jest podkładką powszechnie stosowaną w produkcji drzewek śliw. Drzewa szczepione na tej podkładce rosną silnie i na ogół dość późno wchodzą w okres owocowania. Mają dobrze rozwinięty system korzeniowy i dużą zdolność przystosowywania się do różnych rodzajów gleby. Ałycza jest dobrą podkładką zwłaszcza do sadów zakładanych na lżejszych glebach oraz dla słabo rosnących odmian. Jest mniej przydatna dla odmian silnie rosnących oraz do zakładania sadów intensywnych.

Siewka Węgierki Wangenheima

w porównaniu z ałyczą wyraźnie ogranicza rozmiary drzew. Śliwy szczepione na siewkach Węgierki Wangenheima, w zależności od odmiany, rosną od 25 do 50% słabiej niż na siewkach ałyczy. Wcześnie wchodzą w okres owocowania i obficie, corocznie plonują. Siewka Węgierki Wangenheima jest podkładką przydatną do intensywnych sadów śliwowych. Należy jednak pamiętać, że śliwy rosnące na tej podkładce wymagają żyznych gleb oraz uregulowanych stosunków wodnych. Na słabszych glebach konieczne jest nawadnianie. Przy niedostatku wody w glebie na drzewach szczepionych na siewce Węgierki Wangenheima mogą drobnieć owoce.