podkładki dla jabłoni

Nazwa podkładki: P 59 (syn. Polan 59)

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na parcha i mączniaka, średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, wrażliwa na zarazę ogniową
Wytrzymałość na mróz: zbliżona do A 2
Właściwości: Podkładka karłowa o sile wzrostu słabszej lub zbliżonej do P 22. Ma duże wymagania glebowe. Nie jest polecana na gleby lekkie, mało zasobne, na których drzewa rosną bardzo słabo. Ze względu na słaby system korzeniowy wymaga stosowania podpór. Przydatna dla odmian bardzo silnie rosnących.

Nazwa podkładki: P 22

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na mączniaka i parcha, średnio na zarazę ogniową i zgniliznę pierścieniową podstawy pnia, natomiast bardzo wrażliwa na bawełnicę korówkę
Wytrzymałość na mróz: zbliżona do A 2
Właściwości: podkładka z grupy karłowych, siłą wzrostu zbliżona do M.27. Współczynnik rozmnażania jest podobny do M.9. Okres spoczynku ma dłuższy niż inne podkładki karłowe. Późno kończy wegetację. Nie tworzy odrostów korzeniowych. Wpływa na bardzo wczesne wchodzenie drzew w okres owocowania i korzystnie na plenność. Wymaga stosowania podpór oraz żyznych gleb i nawadniania. Polecana jest dla odmian bardzo silnie rosnących.

Nazwa podkładki: P 16 (syn. Lizzy)

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: podatność na zarazę ogniową taka jak u M.9, średnio podatna na choroby grzybowe
Wytrzymałość na mróz: zbliżona lub nieco niższa niż u M.9
Właściwości: podkładka z grupy karłowych, siłą wzrostu zbliżona do M.9. W mateczniku ukorzenia się podobnie jak M.9. Nie tworzy brodawek. Początek i koniec wegetacji średnio późny. Wpływa na bardzo wczesne wchodzenie drzew w okres owocowania. Nadaje się na gleby żyzne, o uregulowanych stosunkach wodnych. Drzewa na tej podkładce wymagają podpór. Przydatna dla odmian silnie rosnących.

Nazwa podkładki: P 2

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: niezbyt podatna na parcha i mączniaka, średnio wrażliwa na zarazę ogniową, odporna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia, wrażliwa na bawełnicę korówkę
Wytrzymałość na mróz: zbliżona do A 2
Właściwości: jabłonie szczepione na tej podkładce rosną nieco silniej niż na M.9. W mateczniku rozmnaża się słabiej niż M.9. Średnio wcześnie rozpoczyna i kończy wegetację. Wpływa na wczesne wchodzenie drzew w okres owocowania Wymaga żyznych gleb o uregulowanych stosunkach wodnych. Z uwagi na słabe zakotwiczanie się w glebie powinno się stosować podpory. Stosowana jako wstawka skarlająca daje bardzo dobre efekty. Można ją polecać dla odmian o dużej sile wzrostu.

Nazwa podkładki: M.9

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia
Podatność na choroby i szkodniki: wrażliwa na zarazę ogniową i bawełnicę korówkę, średnio podatna na mączniaka, mało podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia
Wytrzymałość na mróz: niska (-9,6oC)
Właściwości: podkładka karłowa, korzystnie wpływająca na plenność drzew oraz cechy jakościowe owoców. Nie ma dużych skłonności do tworzenia odrostów korzeniowych. Wegetację rozpoczyna i kończy średnio wcześnie. Słabo zakotwicza się w glebie i należy stosować podpory. Jest wrażliwa na niedobory wody, wymaga zatem nawadniania. Drzewa na tej podkładce powinno się sadzić na glebach żyznych i wilgotnych. Polecana dla odmian silnie i umiarkowanie silnie rosnących.

Nazwa podkładki: M. 9 T.337

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Holandia
Podatność na choroby i szkodniki: jak M.9
Wytrzymałość na mróz: jak M.9
Właściwości: Podkładka karłowa o współczynniku rozmnażania nieco lepszym niż u M.9. Nie ma skłonności do tworzenia brodawek, dlatego nadaje się do produkcji drzewek z wysoką okulizacją. Pozostałe cechy takie jak u M.9.

Nazwa podkładki: P 60

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: średnio podatna na parcha, mączniaka i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, podatna na zarazę ogniową
Wytrzymałość na mróz: bardzo duża
Właściwości: podkładka z grupy półkarłowych o wzroście nieco słabszym lub zbliżonym do M.26. Wydajność w mateczniku bardzo wysoka. Średnio wcześnie kończy wegetację. Ma skłonność do wytwarzania dużej liczby brodawek. Zalecana dla odmian umiarkowanie silnie rosnących. Drzewa na tej podkładce wymagają palikowania.

Nazwa podkładki: M.26

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia
Podatność na choroby i szkodniki: bardzo wrażliwa na zarazę ogniową, średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, mało podatna na guzowatość korzeni, podatna na bawełnicę korówkę
Wytrzymałość na mróz: najbardziej wytrzymała z podkładek serii M
Właściwości: podkładka półkarłowa. W mateczniku rozmnaża się dobrze. Równie dobrze mnoży się przez sadzonki zdrewniałe. W sadzie nie ma skłonności do tworzenia odrostów korzeniowych natomiast wytwarza sporo brodawek. Okres wegetacji zaczyna i kończy późno. System korzeniowy niezbyt rozbudowany, należy stosować podpory zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Polecana jest dla odmian średnio silnie i słabo rosnących, na gleby lekkie, mniej zasobne. Nie powinno się jej sadzić na glebach ciężkich i zlewnych.

Nazwa podkładki: P 14

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, parcha i mączniaka
Wytrzymałość na mróz: duża
Właściwości: Należy do grupy półkarłowych. Drzewa na tej podkładce rosną silniej niż na M.26. Dosyć dobrze mnoży się w mateczniku. Wegetację rozpoczyna i kończy wcześnie. Zalecana jest dla odmian umiarkowanie silnie i słabo rosnących. Wymaga palikowania.

Nazwa podkładki: M.7

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na zarazę ogniową i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, wrażliwa na guzowatość korzeni
Wytrzymałość na mróz: mniejsza niż u M.9 (-7,6oC)
Właściwości: Jest podkładką półkarłową o dużych możliwościach adaptacyjnych do różnych warunków glebowych i klimatycznych. Późno rozpoczyna i kończy wegetację. Ma skłonność do wytwarzania odrostów korzeniowych. System korzeniowy bardzo rozbudowany, nie wymaga stosowania podpór. Wpływa korzystnie na plenność drzew. Polecana jest dla odmian słabo rosnących oraz dla mutantów krótkopędowych.

Nazwa podkładki: MM.106

Grupa: Jabłoń
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia
Podatność na choroby i szkodniki: podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, mączniaka i TomRV, odporna na guzowatość korzeni i bawełnicę korówkę
Wytrzymałość na mróz: mała
Właściwości: podkładka średnio silnie rosnąca o wysokim współczynniku rozmnażania. Nie tworzy odrostów korzeniowych, bardzo dobrze zakotwicza się w glebie, nie wymaga podpór. Wegetację rozpoczyna wcześnie a kończy późno. Jakość owoców jest gorsza niż na podkładce M.9. Nadaje się na gleby lekkie. Może być polecana dla odmian słabo rosnących i mutantów krótkopędowych. Mało przydatna do sadów intensywnych.

Nazwa podkładki: RN 29

Grupa: Jabłoń