podkładki dla grusz

Nazwa podkładki: Grusza kaukaska

Grupa: Grusza
Miejsce wyhodowania: nieznane
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na brunatną plamistość liści i zarazę ogniową, podatna na guzowatość korzeni
Zgodność zrastania z odmianami uprawnymi: bardzo dobra
Wytrzymałość na mróz: duża
Właściwości: podkładka generatywna, silnie rosnąca. Drzewa na niej rosną silnie, później wchodzą w okres owocowania. Nadaje się na słabsze gleby. System korzeniowy jest słabo rozgałęziony ale głęboko się korzeni, dlatego nie wymaga stosowania podpór.

Nazwa podkładki: Pigwa S1

Grupa: Grusza
Miejsce wyhodowania: okolice Tarnowa, Polska
Podatność na choroby i szkodniki: podatność na zarazę ogniową mniejsza niż innych typów
Zgodność zrastania z odmianami uprawnymi: z niektórymi odmianami wykazuje niezgodność, wymaga stosowania pośredniej
Wytrzymałość na mróz: wyższa niż pigwy A
Właściwości: podkładka wegetatywna o wzroście zbliżonym do pigwy A. Wadą jest długi okres wegetacji. Bardzo dobrze rozmnaża się w mateczniku. Wykazuje też większą zgodność zrastania z odmianami gruszy w porównaniu z innymi typami pigwy. Ma duże wymagania glebowe. Wymaga stosowania podpór.

Nazwa podkładki: Pigwa C

Grupa: Grusza
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia
Podatność na choroby i szkodniki: podatna na zarazę ogniową i opadzinę liści,
Zgodność zrastania z odmianami uprawnymi: z niektórymi odmianami wykazuje niezgodność, wymaga stosowania pośredniej
Wytrzymałość na mróz: niższa niż pigwy A
Właściwości: podkładka wegetatywna. W mateczniku rozmnaża się dobrze, jednak rośliny mateczne szybciej się starzeją w porównaniu z innymi typami pigwy. Późno kończy wegetację. Drzewa na niej rosną słabiej niż na pigwie A. Wcześnie wchodzą w okres owocowania a plenność drzew jest wyższa niż na pigwie A, jednak jakość owoców nieco niższa. Ma bardzo duże wymagania glebowe. Z uwagi na mała wytrzymałość na mróz nie jest polecana w rejony o surowych zimach. Nadaje się do bardzo intensywnych nasadzeń. Wymaga palikowania.

Nazwa podkładki: Pigwa A (MA)

Grupa: Grusza
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia
Podatność na choroby i szkodniki: podatna na zarazę ogniową i choroby wirusowe, na zamieranie gruszy (pear decline) jest mniej podatna niż siewki gruszy
Zgodność zrastania z odmianami uprawnymi: niezgodna z niektórymi odmianami, wymaga stosowania pośredniej
Wytrzymałość na mróz: średnia/niska
Właściwości: podkładka wegetatywna o wysokim współczynniku rozmnażania w mateczniku. Dosyć późno kończy wegetację. Drzewa na niej rosną znaczniej słabiej niż na siewkach gruszy kaukaskiej ale silniej niż na pigwie C. Odmiany zgodne wcześnie wchodzą w okres owocowania i dają wysokie plony, dobrej jakości. Wymaga gleb żyznych, dostatecznie wilgotnych. Przydatna do sadów intensywnych. Z uwagi na słabo rozwinięty system korzeniowy konieczne jest stosowanie podpór.