członkowie zarządu

Kadencja 2017-2021

  • Maciej Lipecki – Prezes SPS
  • Ryszard Nowakowski – Wiceprezes
  • Tadeusz Zaparuszewski – Skarbnik
  • Marcin Barszcz – członek Zarządu
  • Maciej Jankowski – członek Zarządu
  • Jan Kozerski – członek Zarządu
  • Piotr Machaj – członek Zarządu