o nas

Od ponad 20 lat dostarczamy naszym odbiorcom wysokiej jakości materiał szkółkarski do nasadzeń sadów produkcyjnych. Drzewka produkowane przez naszych członków nie odbiegają jakością i zdrowotnością od drzewek produkowanych w najlepszych szkółkach światowych.

Udowodniliśmy niektórym sceptykom, że w Polsce można produkować drzewka owocowe o światowym standardzie i nie stoją na przeszkodzie warunki klimatyczne. Można również w sadach uzyskiwać wysokie plony dobrej jakości owoców.

Staraliśmy się przewidywać tendencje w technice prowadzenia sadu jak i wodmianach.

Możemy z satysfakcją stwierdzić, że w wielu przypadkach nasze przewidywania potwierdziły się. W pierwszym wydaniu naszego katalogu sugerowaliśmy sadownikom zwiększenie ilości sadzonych drzew na jednostce powierzchni (ha) i dzisiaj rzadko spotyka się, aby ktokolwiek sadził sad jabłoniowy poniżej 1500 drzew na ha. Zadecydowały o tym względy ekonomiczne na co zwracaliśmy uwagę.

Wprowadziliśmy do praktyki sadowniczej szereg nowych odmian i sportów, które znalazły szerokie uznanie u sadowników a zwłaszcza konsumentów np.: Ligol, Gala Must, Golden Delicious, czerwone sporty Delcorfa – Celeste, Ambassy, czerwone sporty Idareda – Najdared, Idaredest, czerwone sporty Jonagolda – Decosta, Jonagored, czerwone sporty Szampiona – ARNO, RENO, RENO2.

Rozpowszechniliśmy produkcję drzewek wolnych od wirusów co stało się powszechną praktyką.
Proponujemy zmiany w systemie nasadzeń w kierunku kwater jednoodmianowych z zapylaczami odmian ozdobnych. Proponowane zmiany wynikają z przyczyn ekonomicznych.

Odmiany mają swoje specyficzne wymagania, a mianowicie: różną podatność na choroby i szkodniki, różne potrzeby pokarmowe (nawożenie), różne potrzeby wodne, różną podatność na preparaty do chemicznego przerzedzania. Wszystkie te czynniki wpływają na koszty produkcji owoców i dostosowanie wymagań do jednej odmiany jest ekonomicznie uzasadnione.

Wprowadzamy do ofert dwie nowe odmiany jabłoni Fuji (Beni Shogun) i Braeburn NAK popularne na świecie w przekonaniu, że będą nimi zainteresowani odbiorcy (konsumenci, handlowcy) i sadownicy. Odmiany te sprawdzane są w Polsce od kilku lat.

Opisując i rekomendując nowe odmiany staramy się mieć wyrobione zdanie na podstawie ich zachowania w polskich warunkach klimatyczno-glebowych, ale nie możemy przewidzieć ich sukcesu na rynku.